3 Boyutlu Dental Volumetrik Tomografi (3DVT) Genel Kullanım Alanları

Cerrahi

 • Gömük ve artı dişlerin pozisyon ve komşu dokularla ilişkilerinin saptanması
 • Gömük alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanal ile ilişkilerinin değerlendirilmesi
 • İmplant planlaması
 • Maxillofasiyal ve ortognatik cerrahiye hazırlık görüntüleri
 • Travma vakaları (çene ve diş kırıkları)
 • TME' in ayrıntılı görüntülenmesi

Periodontoloji

 • Marginal kemik sınırı tespiti
 • Kemiğin vestibulo - palatinal anatomisinin ve cep derinliğin saptanması

Endodonti    

 • Kök kanallarının görünümü
 • Kök kanal ölçümleri
 • Kök kanallarındaki anatomik sapma ve kanal sayılarının belirlenmesi

Ortodonti             

 • Gömük ve artı dişlerin pozisyon ve komşu dokularla ilişkilerinin saptanması
 • Ortognatik cerrahiye hazırlık görüntüleri
 • Damak yarıklı hastaların diş ve alveolar kret pozisyonunun saptanması

Kulak Burun Boğaz

 • Temporal kemik incelenmesi
 • Maxiller sinüs incelenmesi
 • Hava yolu değerlendirilmesi
 • TME analizi