Normal Panoramikler

Panoramik Radyografiler

Tek bir filmle çene kemiklerinin, diş köklerinin ve dişlerin görüntülenmesini sağlayan ortopantomografi diş tedavilerinde önemli bir yol gösteicidir. Filmde kemik yapısı özellikle dişlerin boyutları, biçimi ve sayısı da belirgin olarak görülür. Bu özellik, çürük ve granülom gibi bozukluklarının ve diş çıkarmaya bağlı bozuklukların tanısında önem taşır. Ayrıca çiğneme mekanizmasının ve çene ekleminin durumuyla ilgili önemli bilgiler verir.

Normal Panoramik Radyografi

Normal panoramik radyografi nin büyütme oranı 1,1 olarak belirtilmiştir.