Çocuk Panoramikler

Çocuklarda ortopantomografi, diş bozukluklarını ortaya koymanın yanı sıra dişlerin çıkmasıyla ilgili gelişim evrelerinin incelenmesini sağlar. Ayrıca olası diş kistlerinin varlığının kesin biçimde belirlenmesi, bozuk diş yapılarının değerlendirilmesi, bunların yerleşiminin saptanması ve dişin çıkmasını güçleştiren olası engellerin kesin biçimde belirlenmesi açısından yararlı bir incelemedir. Dişlerin düzeltilmesini amaçlayan bir ortodontik tedavi söz konusu olduğunda öncelikle radyografiye başvurulur. Bu çekim, normal panaromik çekim radyasyon dozundan oldukça daha düşük dozlu programda çekilmektedir.