TME Radyografileri

TME Radyografileri

Bu radyografiler çene kırıklarının, eklem lüksasyonlarının, dental travmaların tanımlanmasında yarar sağlar.

  • Lateral
  • Açık

  • Kapalı

  • Anteroposterior
  • Lasteral + AP